Қазақ халқының материалдық мәдениеті – Валентина Кутлуева