14.11.2017

Бұл жерде бәрі тұңғыш, бәрі алғашқы
Теміртау – өсіретін алаң жасты.
Тұңғыш шойын балқыған бұл мекеннен
Тұңғыш Президент биікке қадам басты!