Абай Құнанбайұлының өлеңдері – Бекетбаева Джаннета, Алидодова Фируза және Болдырева Инна